Image 1 of 1
L1010376.jpg
InCo movement for an innovative breakthrough at Slovenian Forum  of inovations  2.-3.12.2010<br />
<br />
The InCo movement is a movement for an innovative breakthrough whose aim is to promote active interstructural dialogue and development of tools for sustainable development of an innovative society. InCo is an acronym of innovation communication which has grown from a concept into a movement connecting various stakeholders in society.<br />
<br />
The InCo movement is a case of social innovation which by its uniqueness gives an important impulse in local and global space and shows the ways of future acting of civil society. <br />
<br />
We invite all who want to co-create the innovative society to join us and become members, partnersi or sponsors.<br />
---------------------------<br />
InCo gibanje za inovativni preboj Slovenije na Slovenskem forumu inovacij, 2.-3.12.2010<br />
<br />
InCo gibanje je gibanje za inovativni preboj, katerega namen je spodbujanje aktivnega<br />
medstrukturnega dialoga in razvoj orodij za trajnostni razvoj inovativne družbe. Klju&#269;en vzvod InCo gibanja je inovacijsko komuniciranje, saj omogo&#269;a prenos znanj ter izkušenj na osnovi odprtega dialoga tako znotraj posameznih deležnikov kot tudi med njimi.<br />
<br />
Vse, ki želite soustvarjati inovativno družbo, vabimo, da se pridružite gibanju in postanete &#269;lani, partnerji ali pokrovitelji.