Image 1 of 1
bb-Vitaaa-Cirk-0168.jpg
PROJEKT PORTAL je litopunkturna postavitev iz 9 kamnitih stebrov, z vklesanimi identitetnimi.znamenji Cerkni?kega prostora..Postavitev so izdelali ?lani Umetni?ke skupine Dru?tva za so?itje ?loveka, narave in prostora VITAAA, po konceptu Neboj?e Lon?ara in pod mentorstvom kiparja Marka Poga?nika, ter v sodelovanju s TD Notranjska  in NEC..Avtorji kozmogramov so : Ur?a Vidic, Vera Florian?i?, Simona ?udovan, Majda Obreza, Marija Ljubi?i?, Tadeja Stegelj, Tatjana Plibe?ek, Neboj?a Lon?ar in Marko Poga?nik.              .Namen projekta PORTAL je da prispeva vzdr?evanju ravnovesja med naravno in kulturno identiteto Cerkni?kega kraja ter razvoju njegove prepoznavnosti.  .-------------------------.Project "PORTAL" is litopuncture installation from 9 stone pillars, each with  pattern - a "cosmogramme" - carved upon their surface, reflecting the space of  Cerknica lake..Project was created by art group of Vitaaa societ , based on concept by Neboj?a Lon?ar,  supervison of sculptor Marko Poga?nik and in collaboration with TD Notranjska  and NEC. .Authors of cosmogramme are : Ur?a Vidic, Vera Florian?i?, Simona ?udovan, Majda Obreza, Marija Ljubi?i?, Tadeja Stegelj, Tatjana Plibe?ek, Neboj?a Lon?ar in Marko Poga?nik..Purpose of projects PORTAL is to stimulate the balance between nature and culture identity of Cerknica district and development of its identity.