Image 1 of 1
bb-VitaaBTC09-D5-0463.jpg
Geopuncture Circle. .."PEACE POINT" in the middle of shopping center BTC City Ljubljana, Slovenia..Authors: Marko Poga?nik and VITAAA Association. Concept: Marko Poga?nik. Placement: Marko Poga?nik, Neboj?a Lon?ar, Jana Baraga..."PEACE POINT" is a circle, composed of 14 natural stone pillars. Created by art group VITAAA - Association for Co-existence of Humanity, Nature, and Environment, under mentorship of sculptor Marko Poga?nik and through cooperation with BTC CIty..Purpose of "PEACE POINT" is to strengthen peace and center of regeneration for man and Earth in the middle of shopping center..--------------------------------.Geopunkturni krog.."TO?KA MIRU" SREDI TRGOVSKEGA CENTRA BTC CITY.Avtorji: Marko Poga?nik in dru?tvo VITAAA. Koncept: Marko Poga?nik. Postavitev: Marko Poga?nik, Neboj?a Lon?ar, Jana Baraga..TO?KA MIRU je krog, sestavljen iz 14 naravnih kamnitih stebrov. Postavile so ga sodelavke in sodelavci umetni?ke skupine Dru?tva za so?itje ?loveka, narave in prostora VITAAA pod mentorstvom kiparja Marka Poga?nika in v sodelovanju z upravo BTC..Namen TO?KE MIRU je vzdr?evati jedro miru in center regeneracije za ?loveka in za Zamljo sredi nakupovalnega vrve?a.